Za takovou službu si sice zákazník musí pÅ™iplatit, ale v krizových situacích je ÄlovÄ›k ochoten platit i zlatem, pokud jeho důležitá zásilka bude v cíli vÄas. SamozÅ™ejmÄ› ani profesionálové nedovedou zázraky. Pokud budete požadovat dopravit do cíle obrovský náklad, který není možné pÅ™epravovat letadlem, tak budete muset zvolit námoÅ™ní pÅ™epravu, která nepatří mezi nejrychlejší. Musíte si vÅ¡ak uvÄ›domit, že na vzdálený kontinent prostÄ› zásilku jinak než po vodÄ› nedostanete. I tak se budou profesionálové snažit požadovaný Äas stlaÄit na minimum.

Váš náklad dopravíme klidně do přístavu na jiném kontinentu

Nebude to pro nás žádný problém. Jenom se pÅ™ipravte na skuteÄnost, že to nebude za dva dny. NámoÅ™ní pÅ™eprava nepatří mezi nejrychlejší, ale pro objemné náklady je to jediná možnost. Spedice Praha má i v této oblasti bohaté zkuÅ¡enosti. I námoÅ™ní pÅ™eprava vÅ¡ak může být efektivní, pokud se vÅ¡e v dostateÄném pÅ™edstihu naplánuje a zorganizuje. Když budete spolupracovat s profesionální spoleÄností, tak budou vÅ¡echny VaÅ¡e zásilky vÄas v cíli.