Bylo avizováno, že by již nemělo dojít k vyššímu nárůstu ohledně důchodového věku. Alespoň ne tak intenzivně jako v rámci současných pravidel. I když byl poslaneckou sněmovnou schválen věkový strop 65 let pro odchod do důchodu, pravdou je, že se očekává, že bude tato horní hranice pohyblivá a v budoucnu přeci jen bude mít stoupající efekt. Vládě se sice současně podařilo prosadit i změnu ohledně výpočtu valorizace a rychlejší zvyšování důchodů.
 důchod a peníze
S rokem 2018 tak nastane nový systém pro stanovení důchodového věku, nicméně změny se dotknou populace, která půjde do důchodu po roce 2030. Do té doby důchodový věk bude mít stoupající tendenci dle aktuálně platných pravidel. V praxi to znamená, že přestože platnost nastane v roce 2018, ale projeví se prvně až v roce 2030 a dotkne se lidí, kteří jsou narozeni po roce 1965. Je počítáno s tím, že by v průměru měli Češi strávit jednu čtvrtinu života v důchodu.
 
Důchodový věk ve světě
 
Dle prognózy a porovnání ostatních zemí je jasným ukazatelem růst důchodového věku. Je avizován průměrný věk odchodu do řádného důchodu v členských zemích, u mužů by se mělo do roku 2060 jednat o hranici necelých 66 let a u žen by hranice odchodu do důchodu byla o půl roku dříve.
 
Nejvyšší hranici odchodu do starobního důchodu tak mají nastavenou Nizozemci a Italové, kde je nárok na důchod až po sedmdesátých narozeninách. Dnešní mladí Dánové by tak měli mít důchodovou hranici odchodu do důchodu až v 74 letech. Naopak nejnižší hranici mají ženy v Turecku, kde je věk odchodu do penze již v 58 letech. U mužů odchod v 60 letech do důchodu je v Turecku, Slovinsku a Lucembursku.
 euro na ruce
Pouze devět zemí včetně České republiky má odlišný věk do starobního důchodu pro ženy a muže. Je počítáno s tím, že do roku 2060 by tento rozdíl měl být už jen v zemích, jako je Polsko, Švýcarsko, Izrael a Turecko. Stejně tak pozdější odchod do důchodu, tj. v 65 letech a více, má tak devět členských zemí. Do roku 2060 by mělo přibýt ještě dalších pět zemí.
 
Důchod versus průměrná délka života
 
Na posouvající se hranici věku do důchodu je ze strany vlády reakce na prodlužující se délku života. Je podloženo, že průměrná délka života v členských zemích nyní dosahuje 83,4 roku u žen a 78,3 roku u mužů. A prognóza je taková, že během čtyřiceti pěti let by se měla délka ještě prodloužit a to o necelých pět let.

Related Posts

Oblíbenost Oberbank každým rokem stoupá

Hospodářský výsledek

Nejrychleji rostoucí ekonomika Evropské unie

Je potřeba mít osobní rozpočet?

Skvělé řešení situace

Jak se bere půjčka?