Numerologie je starověká věda, jejíž základy se opírají o devítkovou číselnou soustavu. Vychází z prapůvodní podstaty tvorby Vesmíru, jehož zákonitosti lze popsat v matematických symbolech a vzorcích, což je také základem pro většinu vědních oborů.
Dnes se tímto fenoménem zabývají desítky nadšenců, lze totiž vypozorovat na základě určitých znaků, jaké energetické vlivy si do vínku každý z nás zvolil v okamžiku svého zrození. Datum narození bývá klíčové nejen pro numerology, nýbrž i pro astrologické rozbory, a jestliže se tyto dva obory vzájemně doplňují, pak můžete o většině lidí získat poměrně přesný obraz jejich způsobu uvažování, životních tužeb, zálib, povolání atd.
nabídnutá ruka

Základem je mřížka

Narazíte-li na dobrou knihu o numerologii, pravděpodobně vás zaujme již po několika přelouskaných odstavcích. Můžete v praxi zkoumat sami na sobě a svých blízkých vypozorované jevy a zjistit, zda se od pravdy odchylují, nebo se naopak shodují. Základním prvkem pro konstrukci numerologického rozboru je mřížka o devíti polích. Do nich se vpisují číslice z data narození ve směru svislých sloupců zleva doprava odspodu směrem vzhůru. Některá čísla jsou od sebe oddělená, jiná spojená např. v rovinu tří čísel za sebou. Každá číslice disponuje jiným typem energie a vyjadřuje odlišný vliv na naši osobnost.
dotek prstů

Plné roviny

Nejzajímavější jsou plná číselná pole, např. 3 – 6 – 9 nebo 2 – 5 – 8. Říká se jim plné roviny a každá z nich má jiný význam. Jaké roviny se mezi námi vyskytují nejčastěji?
Rovina dovednosti 1 – 4 – 7 – tito lidé jsou velmi manuálně zruční a praktičtí a výsledek jejich tvorby musí být hmatatelný a musí mít nějaké reálné opodstatnění.
Energie – 7 – 8 – 9– osoby se značným smyslem pro humor, velmi aktivní, se stálou potřebou ventilovat svůj projev ve formě duševní nebo fyzické činnosti.
Vášeň – 2 – 5 – 8– cokoli dělají, je to vždy naplno, často posuzují svět kolem sebe jako „všechno nebo nic“. Jsou to obvykle nejcitlivější lidé ze všech a emoce prožitků jsou pro ně alfou a omegou života.
Empatie – 3 – 6 – 9– dokážou velmi soucítit s druhými a snaží se jim pomáhat, pokud jsou duchovně založení, tak jde samozřejmě o pomoc nezištnou. Jsou velmi laskaví a pozorní a bývají nejlepšími milenci a kamarády.

Related Posts

Kdepak ty ptáčku hnízdo máš

(Ne)Lenošení v zahrádkářské kolonii

Pletení je prastará dovednost

Tapisérie, originální a ručně utkaný doplněk, který můžete mít i vy

Láska prochází žaludkem!

Hudba léčí!