Na první pohled se může zdát, že definice slova podnikání je velmi jednoduchá. Není tomu ale tam. Hned vás o tom přesvědčím. Ony dosavadní studie podnikatelství rozdělují podnikání do tří základních kategorií, respektive, do tří pohledů. Je to ekonomie, psychologie a strategický management.

Ekonomický pohled–  Co vzniká podnikatelovým jednáním a jaké jsou způsoby jednání. Výroba, inovace a změny zvyšují hodnotu jednotlivých výrobků a tím se také zvyšuje jejich faktická tržní hodnota pro zákazníka. V podnikání vlastně z tohoto pohledu vytváří podnikatel jakousi přidanou hodnotu.

Psychologický pohled – Pro psychologický pohled je podnikatelská činnost neboli podnikatel hnán dopředu pobouzen určitými konkrétními pohnutkami, které ho nutí něčeho dosáhnout, něco zkusit, něco vymyslet, splnit si své sny.

Strategický (sociologický) pohled– Využití dostupných zdrojů, vytvoření pracovních míst a zabezpečení dobrého žití všem, kteří jsou na daném podnikání napojeni. To je zase pohled sociologický.

        I.            Jedna z prvních definic podnikatele pochází od francouzského ekonoma. Ten se stavěl k názoru, že podnikatel je vlastně takový hrdina, který se neschovává za stát, ale přejímá určitá rizika sám na sebe. Což je poměrně podstatné si uvědomit.
     II.            V České republice máme dnes pojem podnikatele a podnikání určeno legislativou, kterou se musí každý podnikající člověk řídit. V souvislosti s podnikáním a podnikatelem, zmiňme ještě samotné slovo podnik. Je to vlastně subjekt, ve kterém dochází k určité přeměně. Něco do něj přijde, což je vstup, v podniku se to přemění a následuje výstup. A pak už jen hmotné statky tedy peníze, kvůli který vlastně lidé podnikají.
A ne každý podnikatel je pro podnikatele hrozbou, tedy konkurencí. S některým přece můžeme i spolupracovat. Můžeme mu něco dodávat, něco od něj kupovat, můžeme se s ním z části nebo zcela spojit. Možností je mnoho. Jsme přece podnikatel a je jen na nás, jak si to uděláme.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Related Posts

Krabičkové diety vs. Saláty z Francie

Znáte správný význam slova positioning?

Vybírejme přepravce s rozvahou

Co když se na vás podepsal syndrom vyhoření?

Efektivní spravování kontaktů

Podnikání na mateřské