970x250-erotickepradlo12-1429533360.jpg

Na první pohled se může zdát, že definice slova podnikání je velmi jednoduchá. Není tomu ale tam. Hned vás o tom přesvědčím. Ony dosavadní studie podnikatelství rozdělují podnikání do tří základních kategorií, respektive, do tří pohledů. Je to ekonomie, psychologie a strategický management.
plešatý muž
Ekonomický pohled–  Co vzniká podnikatelovým jednáním a jaké jsou způsoby jednání. Výroba, inovace a změny zvyšují hodnotu jednotlivých výrobků a tím se také zvyšuje jejich faktická tržní hodnota pro zákazníka. V podnikání vlastně z tohoto pohledu vytváří podnikatel jakousi přidanou hodnotu.

Psychologický pohled – Pro psychologický pohled je podnikatelská činnost neboli podnikatel hnán dopředu pobouzen určitými konkrétními pohnutkami, které ho nutí něčeho dosáhnout, něco zkusit, něco vymyslet, splnit si své sny.

300x250-1474093619.jpg

Strategický (sociologický) pohled– Využití dostupných zdrojů, vytvoření pracovních míst a zabezpečení dobrého žití všem, kteří jsou na daném podnikání napojeni. To je zase pohled sociologický.
telefonní operátor
        I.            Jedna z prvních definic podnikatele pochází od francouzského ekonoma. Ten se stavěl k názoru, že podnikatel je vlastně takový hrdina, který se neschovává za stát, ale přejímá určitá rizika sám na sebe. Což je poměrně podstatné si uvědomit.
     II.            V České republice máme dnes pojem podnikatele a podnikání určeno legislativou, kterou se musí každý podnikající člověk řídit. V souvislosti s podnikáním a podnikatelem, zmiňme ještě samotné slovo podnik. Je to vlastně subjekt, ve kterém dochází k určité přeměně. Něco do něj přijde, což je vstup, v podniku se to přemění a následuje výstup. A pak už jen hmotné statky tedy peníze, kvůli který vlastně lidé podnikají.
A ne každý podnikatel je pro podnikatele hrozbou, tedy konkurencí. S některým přece můžeme i spolupracovat. Můžeme mu něco dodávat, něco od něj kupovat, můžeme se s ním z části nebo zcela spojit. Možností je mnoho. Jsme přece podnikatel a je jen na nás, jak si to uděláme.

Co je to vlastně podnikání
4 (80%)1

Related Posts

Krabičkové diety vs. Saláty z Francie

Vyhledávače vám konečně vyjdou vstříc

Poznejte sama sebe

Vše pro Váš úspěch

Znáte správný význam slova positioning?

Efektivní spravování kontaktů