Mnozí vnímají positioning jako pozici podniku na trhu. Tento výklad však není správný. Positioning je totiž místo, které určitý produkt zaujímá v myslích zákazníků vůči konkurenčním produktům. Pro správné vybudování positioningu musí firma podniknout tři nezbytné kroky –

analýza

1)      V první řadě je nutné identifikovat soubor možných konkurenčních výhod, na kterých lze pozici podniku vybudovat.
2)      Poté je nutné vybrat ze všech konkurenčních výhod ty správné.
3)      Na závěr je potřeba vhodným a účinným způsobem zvolenou pozici sdělit cílové skupině zákazníků.

Pozici lze budovat v mnoha oblastech –

·         Odlišení produktu –produkty se mohou lišit ve svých vlastnostech, což jsou charakteristické znaky, jenž reprezentují základní funkce produktu. Dále se liší zejména v kvalitě provedení, v trvanlivosti, spolehlivosti, opravitelnosti či stylu. Prostřednictvím každého z těchto prvků lze budovat určitou konkurenční výhodu. Některé firmy nabízejí kvalitnější produkty, jiné produkty s delší životností nebo se snazší opravitelností.

smajlík

·         Odlišení poskytovaných služeb –služby, které jsou poskytované v souvislosti s nákupem určitého produktu, se liší především ve snadnosti objednávání, v rychlosti a přesnosti dodávky, ve složitosti instalace, lze poskytovat školení zákazníkům, aby produkt správně a efektivně užívali, dále lze poskytovat poradenské služby, lze nabídnout lepší záruční podmínky či zvýhodnění stálých zákazníků.

·         Odlišení zaměstnanců –zaměstnanci jsou důležitou složkou podniku. Konkurenční výhodu lze spatřovat v zaměstnávání kvalifikovaných pracovníků, kteří jsou zdvořilí, spolehliví, důvěryhodní, vnímaví a komunikativní.

·         Odlišení image –image je způsob, kterým zákazníci vnímají firmu či její produkty. Každý firma se proto snaží vybudovat image na dobré úrovni. Na tvorbu image působí různé faktory, kterými mohou být symboly umožňující identifikaci značky, média (image se totiž stává součástí marketingové komunikace), atmosféra (prostředí, ve kterém firma pracuje) a události, které firma sponzoruje či sama pořádá.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Related Posts

Krabičkové diety vs. Saláty z Francie

Vybírejme přepravce s rozvahou

Co když se na vás podepsal syndrom vyhoření?

Efektivní spravování kontaktů

Podnikání na mateřské

Co je to vlastně podnikání